Dziś jest 20.02.2019, imieniny: Leona, Ludomira, Zenobiusza.
Zapisy do Szkoły PodstawowejKlasa I - będzie tworzona w oparciu o wyznaczony rejon (dopełnienie klasy będą stanowili uczniowie spoza tzw. rejonu)

- Zajęcia będą odbywać się w specjalnie do tego celu wydzielonej części Szkoły.
- Do dyspozycji dzieci pozostanie świetlica, w której będzie możliwość spożycia obiadu.
- Wychowawcą klasy będzie pedagog z dużym doświadczeniem w pracy w klasach nauczania wczesnoszkolnego.
- Dodatkowe zajęcia świetlicowe.
- Ciepła i rodzinna atmosfera wynikająca z specyfiki Szkoły.
- Szeroka gama form wypoczynku w trakcie wakacji i ferii zimowych.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy I Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają w terminie
od 01 marca do 30 kwietnia 2018 r. następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
- lub wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
- karta informacyjna (druk do pobrania lub w sekretariacie),
- podanie, (druk do pobrania)
- dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
- w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej, (druk do pobrania)
- w przypadku korzystania z obiadów kartę zgłoszenia na obiady (druk do pobrania).

 

 

Obwód Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

 

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.


Serdecznie zapraszamy!

 

Salezjański Zespół Szkół Publicznych "Don Bosko"
ul. Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice
tel. (32) 345-21-66
e-mail: swietochlowice@salezjanie.com.pl

20-03-2017

© 2017 Salezjański Zespół Szkół Publicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Bliżej Salezjanów

  • Salezjanie w Polsce
  • Inspektoria Św. Jacka Kraków
  • Salezjanie na Świecie
  • Portal Bosko.pl
  • Salezjański Ośrodek Misyjny
  • Nasza Społeczność